VIKTIG INFO FRÅN KLUBBENS RÅDGIVARE

Publicerad: 2020-03-30

 

2020 blir ett ovanligt år för hela vårt samhälle på grund av den rådande coronapandemin. Även golfen påverkas på olika sätt och många golfklubbar försöker nu förbereda sig för olika scenarier framöver.

Förbundsstyrelsen har därför beslutat om ett antal åtgärder för att stötta klubbarna och golfbolagen inför en säsong vars utveckling just nu är oviss.

Ta del av förbundets stödåtgärder för golfklubbar tryck här

OBS! Det är viktigt att ni läser igenom förbundets stödåtgärder snarast. Ni behöver återkoppla era val, oavsett vilket alternativ som väljs!

Regering och riksdag fattar också i snabb takt beslut om olika stödåtgärder och ändringar i lagar och regler på grund av coronavirusets effekter på samhället. Vissa av dem berör även golfanläggningars verksamheter. Dessa två länkar nedan kan stötta er i att navigera bland dessa tillfälliga ändringar.

Arbetsgivarfrågor
Gröna arbetsgivare (tidigare SLA) har samlat stöd och svar på frågor rörande anställd personal och arbetsmiljön kopplade till coronakrisen på sin hemsida.

Tillfälliga ändringar i lagar och regler
På 
Verksamt.se hittar ni samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler, som kan vara viktiga för er att känna till, med anledning av coronaviruset covid-19. Exempelvis nya regler vid sjukdom, arbetsbrist och uppsägning, nya regler för restaurang, caféer och barer, etc.

Rekommendationer angående idrotts- och träningsanläggningar
På 
Folkhälsomyndigheten.se kan ni läsa mer om tillfälliga rekommendationer och generella råd för att minimera risken för smittspridning. Vi behöver vidta olika åtgärder för att motverka spridningsrisken för Covid-19 på golfklubben, både genom att påminna medlemmar och gäster om Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer, och att se över exempelvis rutiner för städ, servering, besök i reception och shop, samt förorda digitala scorekort, mm.

Tillfälliga kompletterande tävlingsregler
Med anledning av Covid-19 skickades också i fredags ut tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor 2020, som börjar gälla i dag 30 mars. Se bifogad bilaga. Att notera är bland annat följande:

1.18.7 Organisation

Tävlingsledningen ska säkerställa att tävlingen genomförs

• med ett minimum av funktionärer,

• utan att pappersscorekort eller annat material/utrustning utväxlas mellan spelarna och mellan spelarna och tävlingsledningen,

• utan gemensam start på banan (kanonstart) eller gemensam samling vid klubbhus eller första tee,

• utan gemensam måltid i inomhuslokal eller tält, och

• utan gemensam prisutdelning.

 

Bästa hälsningar,

Sandra Tancred Fulke

Klubbrådgivare

Klubb & Anläggningsutveckling

Svenska Golfförbundet