Greenfee samarbete

 

Klubbar som vi har greenfeesamarbete med, listas nedan tillsammans med en länk till respektive klubbs hemsida.

KlubbSeniorerJuniorerKommentar
Perstorps Golfklubb       

Spelrätt 1.000 kr gäller tiden 31/3 tom 31/10 eller

1.500 kr gäller 1/1 tom 31/12. Detta gäller inte spel på Perstorps GK.

I Ljungbyhed spel ordinarie greener hela året utom vid frost och snö på greenerna då vintergreener gäller.

Bröndby Golfklubb    

Info på denna länk tryck här