Övningsområde

Ljungbyhed förfogar över flera fina träningsområden, övningsgreen vid klubbhuset samt ett nytt träningsområde på ca. 40.000kvm. Detta innehåller;

  • två fullängdshål med fyra olika utslagsramper med gräs,
  • fyra greener varav tre är avsedda för inspelsträning ,
  • en puttinggreen med åtta hål.

Runt inspelsgeenerna finns en mängd bunkrar med olika avstånd till greenerna. En av inspelsgreenerna är dessutom byggd i två platåer. Det finns alltså mycket bra möjligheter för all sorts träning.

Övningsområde